Devotion to Railway (1960)

A human drama of crew and passengers on a special express train named “Sakura” from Tokyo to Nagasaki...

Directing:
  • Hideo Sekigawa
Writing:
  • Kaneto Shindō
  • Release Date: 1960-11-08
  • Views: 38
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 89
Watchlist Favorite

Katsuo Nakamura

Toshio Yajima

Rentarô Mikuni

Yoshito Matsuzaki

Yoshiko Sakuma

Kimie Mochizuki

Hitomi Nakahara

Yoshiko Matsumoto

Naoko Kubo

Kazuko Morihara

Tokue Hanazawa

Chameleon Matsu

Kichijirô Ueda

Party leader

Toranosuke Ogawa

Coal mine president Yoshida

Ushio Akashi

Okayama station stationmaster

Ken Sawaaki

On-duty yardmaster

Nobuo Yana

Railway police officer A

Akikane Sawa

On-duty yardmaster
Write one

Sorry, no results found.